empty label

הרב אליעזר קשתיאל

פרשת מסעי - לא לטייח בעיות

הרב אליעזר קשתיאל

מה המשמעות של ערי המקלט? למה פרשיית ערי הלווים מוזכרת כ"כ הרבה פעמים, ובייחוד כשמדברים על ארץ ישראל? מה הקשר בין רוצח בשגגה לבין מעמד הברכה והקללה בהר גריזים והר עיבל? התכונה של הארץ והעפר היא שהם יכולים לכסות, להסתיר ולהעלים, וכך גם הנטייה שלנו. פרשת רוצח בשגגה וערי המקלט מלמדים אותנו שאסור להעלים ראיות. אסור לכסות, לטייח ולהראות שכאילו כלום לא קרה. אסור לברוח מאחריות. צריך המון רגישות וערנות כדי לשים לב שאנחנו לא פוגעים באף אחד, כדי לעשות תשובה ולתקן, וזה נכון במיוחד בבין המצרים. רק ככה אפשר לחזור לארץ ישראל.

מומלצים