empty label

הרב אליעזר קשתיאל

פרשת מטות - החלוציות - יוזמה רגשית

הרב אליעזר קשתיאל

הנדרים, המלחמה במדיין ופרשת בני גד ובני ראובן - זה חלוציות. יוזמה לא מתוך שכל והכרח אלא מתוך רגשות גדולים. נדר נובע מרגשות. מלחמת מדיין היא נקמה רגשית. ארץ ישראל היא מקום להתפתחות הרגשות. שיעור זה הוא בירור של עולם הרגש והאיסור לזלזל ברגשות.

מומלצים