empty label

הרב אליעזר קשתיאל

פרשת דברים - משנה תורה - הצד השני

הרב אליעזר קשתיאל

חז"ל קוראים לספר דברים משנה תורה. ספר זה הוא הצד השני של התורה. לתורה שני צדדים - האמת של הדברים והדרך לחיות אותם. ספר דברים מחנך אותנו לחיות את התורה שקיבלנו מסיני. א"י היא ארץ החיים. ספר דברים מלמד אותנו להחיות את חיי א"י. היא מנחילה בליבנו את התורה השמיימית.

מומלצים