empty label

הרב צבי גולדפישר

הרע שבפירוד והניגוד לפסח ; שכחת ה' כסיבה לחטא

הרב צבי גולדפישר

מדוע הפירוד הוא ניגוד מוחלט לרבש"ע? מה המהר"ל אומר על האחדות שבפסח? מה יש באפר, בתרנגול ובסדום שמראים על הפירוד? איך זה שייך למים אחרונים? בנוסף, ממה כל חטא נובע? מה התכונה שיש בחתול? לסיום, הרב מבאר מדוע יש אנשים גדולים שרוצים לראות את ה"מזיקים" ולמה אנשים צריכים להיזהר מכך אם אינם ראויים לכך.

מומלצים