empty label

הרב צבי גולדפישר

הטוב שבחוסר הידיעה ; ההנהגה בטבע ובמעשים ; הקשר הטבעי לתורה ומצוות

הרב צבי גולדפישר

מהם המזיקים? איך הם נבראו והאם הם קיימים בימינו? מדוע זה חיובי שאינינו יודעים מהם ואיכן הם? מה זה מלמדינו? איך הלא נודע מחייה את המודע? בנוסף, מהו היחס בין העולם "המעגלי" שאנו חיים בו ל"ישר", בין הטבע לדרכי ההנהגה? לסיום- מה גרם לפגם באהבת התורה הפשוטה והטבעית? מדוע ישנה "עייפות" בעשיית המצוות ובלימוד? איך הכלל "זה לעומת זה עשה אלוקים" מסביר זאת? למה ת"ח צריך יותר שמירה על מידותיו? מקורות: עין איה ברכות א'. פרק: א'. פסקאות: מ"ג - מ"ה.

מומלצים