empty label

הרב דוד דודקביץ'

ל"ג בעומר ודמותו של רבי עקיבא

הרב דוד דודקביץ'

שיעורו של הרב דוד דודקביץ, ראש ישיבת "רועה ישראל" ורב היישוב יצהר, על ל"ג בעומר ודמותו של ר' עקיבא, מתוך "התורה הגואלת" לרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשע"ו.

מומלצים