empty label

הרב אליקים לבנון

למה חוגגים בל"ג בעומר?

הרב אליקים לבנון

למה לא אומרים תחנון בל"ג אם מסתפרים רק בל"ד? אז למה אומרים תחנון בל"ד? מה המקור שאז רשב"י נפטר? לשם מה נהגו להגיע לקבר ביום הפטירה? מה אומר החתם סופר על העלייה למירון? מקור- כף החיים סימן תצ"ג.

מומלצים