empty label

הרב צבי גולדפישר

מה כלול במצוות ההגדה? שיעור כללי לפסח

הרב צבי גולדפישר

האם מצוות ההלל כלולה במצוות ההגדה? איך אפשר להבין מתוך הפסוקים ומתוך דברים הרמב"ם מה גדרי המצווה? מדוע ה"שאלה" היא הכרחית והאם זה נכון גם לגבי "מתחיל בגנות ומסיים בשבח"? הרב עונה על שאלות אלו ואחרות ומבאר מהי מצוות הסיפור וההלל בליל הסדר.

מומלצים