empty label

הרב דוד טורנר

בין קדש לכלליות - "חלק ה' עמו"

הרב דוד טורנר

מקור: הגדה של פסח, עולת ראיה-"קדש". מדוע החלק הראשון בהגדה נקרא "קדש" ולא "קידוש"? למה הקודש הוא ביטוי לכלליות? מה העיקר בליל הסדר, האוכל או הדיבור? מה החלוקה של 15 סימני הסדר (ובהקבלה - בהלל הגדול)? בנוסף, מה בין פסח לשאר החגים? הרי בכל החגים אנו אומרים שהעניין הוא היציאה מהכרח לחירות, מתורה לחיים?

מומלצים