empty label

הרב שחר אימבר

יציאת מצרים - האם הכלל הוא אוסף של פרטים?

הרב שחר אימבר

שיעורו של הרב שחר אימבר על חג הפסח, מתוך ספר "אש קודש" לאדמו"ר מפיאסצנה. הועבר בישיבת אלון מורה, ניסן תשפ"ב.

מומלצים