empty label

הרב אליקים לבנון

התאורה בבדיקת החמץ

הרב אליקים לבנון

מה היתרון של שעוה? אפשר לבדוק עם פנס? צריך לכבות את האור בזמן הבדיקה? אז מה יתרון הנר? אם נאלץ לבדוק ביום, צריך נר? אפשר להקדים את הבדיקה? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תל"ג.

מומלצים