empty label

הרב אליקים לבנון

הברכה על בדיקת החמץ

הרב אליקים לבנון

למה מברכים "על בדיקת חמץ" ולא "על ביעור חמץ"? מה זה ברכה מתמשכת? מותר לדבר בזמן הבדיקה? צריך ברכה לכל בית ורכב? למה מחביאים פתיתי חמץ? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תל"ב.

מומלצים