empty label

הרב אליקים לבנון

דיני מתנות פורים

הרב אליקים לבנון

אפשר לשנות את הייעוד של מתנות לאביונים? גם העני לא? מתי נותנים מחצית השקל? כמה צריך לתת? מאיזה גיל? למה נותנים? מה נחשב משלוח מנות? מותר לתת בעצמך או שחייב שליח? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימנים תרצ"ד-תרצ"ה.

מומלצים