empty label

הרב אליקים לבנון

צורת קריאת המגילה

הרב אליקים לבנון

מותר לקורא לשבת בזמן קריאת המגילה? ולשומעים? להישען נחשב עמידה? מותר לקרוא במקהלה? מה פוסל את המגילה? ומתר לשומעים לקרוא מחומש במקביל? מה דין מנקר? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תר"צ.

מומלצים