empty label

הרב אליקים לבנון

מביאים ילדים לקריאת מגילה בבית הכנסת?

הרב אליקים לבנון

קטן יכול להוציא גדול ידי חובה? אפשר לצאת ידי חובה בקריאה בלי טעמים? למה מביאים ילדים לקריאה? מה האב חייב לעשות כדי להביא את בנו? כשיש פחות ממנין- עדיף שאחד יקרא לכולם או כל אחד בפני עצמו? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תרפ"ט.

מומלצים