empty label

הרב דוד אמיתי

ההתמודדות עם עמלק - לזרוק את השכל

הרב דוד אמיתי

אדם יכול להיות "חם" על משהו והדברים יבערו בו, אבל לפעמים מגיע השכל ואיתו הספק ומצננים את ההתלהבות. עמלק מכניס את הספק באדם ומקרר אותו לגמרי. מתי צריך להפעיל את השכל הקר ומתי חובה עלינו להשתמש דווקא ברגש החם? איך מבעירים בנו את האש הזאת מחדש? איך מכניסים התלהבות לעבודת ה'? איך מנצחים את עמלק?

מומלצים