empty label

הרב אליקים לבנון

חובת קריאת המגילה בציבור

הרב אליקים לבנון

מה הם זמני קריאת המגילה? מתי אי אפשר לקרוא? למה? מה מבטלים כדי לשמוע קריאת מגילה בציבור? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תרפ"ז.

מומלצים