empty label

הרב אליקים לבנון

חוזק תענית אסתר

הרב אליקים לבנון

מותר לדחות את התענית לצורך גדול? ואז התענית נדחית או מתבטלת? ממתי אפשר לקרוא מגילה למעוברות? התענית חמורה מארבעת הצומות על החורבן? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תרפ"ו.

מומלצים