empty label

הרב אליקים לבנון

המקור לתענית אסתר

הרב אליקים לבנון

איך מותר להתענות לפני פורים, הרי בימים של מגילת תענית אסור לצום לפני ואחרי? מה הכוונה שב-י"ג 'זמן קהילה'? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תרפ"ו.

מומלצים