empty label

הרב אליקים לבנון

פתיחה להלכות בורר, המתח בין בורר למשצ"ל

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע, או"ח, שי"ט מהי השאלה הבסיסית המובאת בביאור הלכה? ומהו הגדר הנלמד מכך בסוגיית "מלאכה שאינה צריכה לגופה"? בנוסף, מדוע הרבה אנשים נכשלים באיסור זה? מה זה "דרך אכילה" ואיפה אנו נפגשים בדברים דומים בהלכות שבת?

מומלצים