empty label

הרב דוד טורנר

החיבור למהות ואהבת הכל

הרב דוד טורנר

הרב מרחיב בביאור הפסקה "התבודדות והתגלות הנשמה". איך מתחברים לנקודה הפנימית הקיימת בנו? איך זה משתלב עם דברי הרב זצ"ל במקום אחר, שהנקודה הפנימית לא נתפסת? מדוע הרב מגדיר את זה כ"אהבת הכל"? בנוסף, מה בין ביטול היש לאומנות הצילום? כיצד המשל שר' נחמן מביא על הציור והמראה שייך לסוגיה זו? איך ההתבודדות לא תביא לשיממון פנימי? סדרת שיעוריו של הרב דוד טורנר בנושא פרישות, בספר אורות הקודש ג'.

מומלצים