empty label

הרב דוד טורנר

התבודדות והתגלות הנשמה

הרב דוד טורנר

מהם שלושת ההסברים שאפשר לומר על תחילת הפסקה? למה לאדם הגדול יש יותר קושי למצוא את נקודתו הפנימית והשורשית? איך זה משתייך לסוגיית הענווה והפשטות? מה ההתבודדות גורמת לאדם זה? סדרת שיעוריו של הרב דוד טורנר בנושא פרישות, בספר אורות הקודש ג'.

מומלצים