empty label

הרב דוד טורנר

המשך פסקת התבודדות היחיד והאומה

הרב דוד טורנר

האדם המתבודד לא מתנתק מהחברה אלא מקדם אותה למקום של הכרת הטוב לא ע"י הרע אלא באופן הנצחי שלו. כך גם האומה הישראלית משפיעה על כל העולם כאשר היא מתבודדת. סדרת שיעוריו של הרב דוד טורנר בנושא פרישות, בספר אורות הקודש ג'.

מומלצים