empty label

הרב דוד טורנר

התבודדות היחיד והאומה, העיסוק במהות

הרב דוד טורנר

איך ההתבודדות נראית כלפי חוץ? איך המבט הפנימי מבהיר שהאדם המתבודד יותר מחובר לחברה מכל אדם אחר? בנוסף, איך מזהים שההתבודדות נובעת ממקום פנימי ולא מרצון לברוח מהמציאות? ומדוע פסקה זו שייכת לכל אחד מאיתנו? סדרת שיעוריו של הרב דוד טורנר בנושא פרישות, בספר אורות הקודש ג'.

מומלצים