empty label

הרב אליקים לבנון

צידת זבובים ודבורים

הרב אליקים לבנון

מקור - שו"ע או"ח שט"ז ג-ד. האם מותר לצוד זבוב בתוך פח? מדוע? מה ההגדרה למין הניצוד ומה הכלל שיכריע אם זה דאו', דרבנן או מותר? על גבי אלו עקרונות של הטור בנוי השו"ע? מה שיטת הבית יוסף, ספר התרומות ואחריהם המגן אברהם והט"ז? האם מותר להעמיד מלכודת זבובים או עכברים? אם אין ודאות שילכדו, הדין ישתנה? בנוסף, האם מותר להוריד את המים מהניאגרה על פרפר וכדו'?

מומלצים