empty label

הרב צבי גולדפישר

תקיעות ומוסף ראש השנה

הרב צבי גולדפישר

מקורם ועניינם של התוספות בתפילת מוסף של ראש השנה (מלכויות, זיכרונות, שופרות). זמנם של התקיעות הוא בדווקא בחזרת הש"ץ משום שהציבור נשפט יחד מול הקב"ה בזמן החזרה ודווקא בזמן הזה אנו רוצים "להעלות זיכרוננו" לפניו. בזמן החזרה נחה על הציבור מידת הרחמים כי תפילת רבים נשמעת יותר. ולכן רוב ישראל נהגו לתקוע בשופר בחזרת הש"ץ כדי להיות כאחד בזמן המשפט ולא כיחידים בתפילת הלחש שבה כל אחד נשפט בפני עצמו מול ה'.

מומלצים