empty label

הרב אליעזר קשתיאל

פרשת ויצא - רחל ולאה - עלמא דאיתגליא ועלמא דאיתכסיא

הרב אליעזר קשתיאל

מדוע שונא יעקב את לאה? מדוע פחדה לאה שתינשא לעשיו? מה קודם למה - הנגלה לנסתר או להפך?

מומלצים