empty label

הרב אליעזר קשתיאל

פרשת תולדות - יעקב ועשיו, תמימות לעומת חכמה

הרב אליעזר קשתיאל

הפיכת החכמה לעיקרון היא הרס ומוות. למה דווקא מידת התמימות מביאה חיים?

מומלצים