empty label

הרב אליעזר קשתיאל

פרשת לך לך - תיקון המלכות העולמית

הרב אליעזר קשתיאל

במהלך הפרשה אברהם אבינו נלחם בתפיסה מלכותית שקרית ומלאת רשע. ה' אומר לאברהם: "לך לך ואעשך לגוי גדול" - עליך להקים ממלכת צדקה ומשפט שתשנה את תפיסת המלכות. וכך הוא עושה, שובר את הפסלים, מראה שהמלכות היא רשע ומלמד את העולם את תפקיד המלכות - לעשות צדקה ומשפט, לתקן עולם במלכות שדי!

מומלצים