empty label

הרב דני לביא

מלאכתו קבע - האם יש היתר לעבוד רוב היום?

הרב דני לביא

מי התיר לך לעבוד רוב היום?! הרי חז"ל אמרו עשה תורתך קבע! האם יש בסיס בחז"ל להתנהלות של רוב בני הציונות הדתית? וגם, האם מי שמוכשר לגדול בתורה, יכול לבחור בתחום מקצועי אחר?

מומלצים