empty label

הרב דני לביא

האם רשב"י אכן התנגד לעבודה?

הרב דני לביא

מהפך בסוגיה - האם רשב"י באמת נגד מלאכה? ומה ר' ישמעאל היה חושב על ישיבות תיכוניות? וגם, על תופעת המכינות והישיבות החקלאיות וכדו' - האם יש לזה מקום לכתחילה או רק כמענה לחולשה זמנית?

מומלצים