empty label

הרב דני לביא

רב או פרופסור - אדם חכם חייב לנתב כשרונו לתורה?

הרב דני לביא

האם חובת לימוד התורה נקבעת על פי היכולת האישית של האדם? מה חידושה של התורה לעומת פילוסופיית יוון, ואיך זה משפיע על היחס שלנו לאנשים עובדים? והאם מותר לעזוב את הישיבה רק במקרה של אילוץ כלכלי? ומה רשב"י למד בשנה האחרונה במערה?

מומלצים