empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת עקב - כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם

הרב מרדכי וולנוב

אנחנו צריכים להאיר פנים לכל הסובבים אותנו. לנשותינו, לילדינו, לתלמידינו, לשכנינו וכו'. כשתהיה לנו הארת פנים, כשנחיה מתוך שמחה גדולה, כשנפרגן ולא ניתן רק ביקורת, נוכל להשפיע הרבה יותר ולקדם את כל המציאות בעוד כמה צעדים קדימה.

מומלצים