empty label

הרב דני לביא

מהו היחס הנפשי הנכון ללימוד ולמעשה? סיכום הסוגיה

הרב דני לביא

סיכום סוגיית תלמוד גדול או מעשה גדול. אנחנו קרועים בין רוח לחומר, אז איך מכוונים את עצמנו נכון?

מומלצים