empty label

הרב דני לביא

למה באנו לעולם?

הרב דני לביא

למה באנו לעולם? ומדוע התשובה לשאלה הזו משפיעה מאוד על הסוגיה שלנו? ואם גדול תלמוד שמביא לידי מעשה - אז למה לא ללמוד רק אליבא דהלכתא ודברים מעשיים?

מומלצים