empty label

הרב דני לביא

ללמוד לאהוב - מה בין חכמה לאהבה?

הרב דני לביא

האם הרמב"ם סובר שהעיקר הוא רק השכל ולא הלב והמעשה? ומה שיטתו בסוגיית "תלמוד גדול או מעשה גדול"?

מומלצים