empty label

הרב דני לביא

תלמוד גדול או מעשה גדול?

הרב דני לביא

"גדול תלמוד שמביא לידי מעשה", אך אם כל תכליתו של התלמוד היא להביא לידי המעשה - אז המעשה גדול יותר! אז מה בעצם יותר גדול, התלמוד או המעשה?

מומלצים