empty label

הרב אליעזר קשתיאל

כיבוד הורים - החיבור בין ישראל לעמים

הרב אליעזר קשתיאל

דרך כיבוד הורים רואים שישנו דבר גדול, נעלם, צלם אלוקים שקיים בכל האנושות כולה, דרך מצווה זו תתפשט התורה כולה לכל העמים. למה דווקא דרך מצווה זו יש את הפתח הזה לאומות? מה מיוחד בה?

מומלצים