empty label

הרב אליעזר קשתיאל

אחדות השבת וישראל

הרב אליעזר קשתיאל

השבת היא נשמת המציאות, היא הדבקות בה' בלא מאבק, בעוצמה רוחנית גדולה מאוד. אולם בלי ישראל לא היה מי שיגלה אותה. דרך השבת אנו לומדים ומגלים מי אנחנו, ודרך ישראל לומדים מה זה השבת.

מומלצים