empty label

הרב אליעזר קשתיאל

ל"ג בעומר - הסרת המחיצות ע''מ להתעלות לנסתר

הרב אליעזר קשתיאל

הצניעות היא המפתח לתורה כולה, על ידה פוגשים את התוכן האלוקי בעומקו. עלינו להסיר מעצמנו את כל המסכים המונעים מאיתנו את המפגש האלוקי ובכך נצליח להתעלות לחיות חיים של נסתר, של משמעות גדולה ועמוקה.

מומלצים