empty label

הרב נעם וידר

דוד בקעילה וביקור יהונתן

הרב נעם וידר

דוד שואל בה' פעמיים ויוצא להושיע את קעילה, מבין ששאול בא לקעילה בגללו, שואל שוב בה' והולך משם, והפעם- טקטיקת הסתתרת חדשה. שאול לא מצליח לתםוש את דוד ובכל זאת יהונתן מצליח להגיע אליו, יהונתן מחזק את דוד על אף השהדבר כרוך בסכנת חייו. זאת ועוד...

מומלצים