empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת ויקרא ופסח - ענווה וייעוד

הרב מרדכי וולנוב

מידת ענווה היא שילוב של לא להרגיש "כוחי ועוצם ידי", לדעת "כי ממך הכל ומידך נתנו לך" ולזהות את השליחות שלשמה באנו לעולם. שילוב של שלושת יסודות אלו יביא אותנו לעשייה מבורכת ויתקיים בנו "ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם".

מומלצים