empty label

הרב נעם וידר

יהונתן מגלה ששאול רוצה להרוג את יהונתן

הרב נעם וידר

דוד לא מגיע לסעודת ראש החודש המלכותית של שאול, שאול מלמד עליו זכות ביום הראשון, אך ביום שני הוא כבר מברר מה העניין, וכמו שדוד צפה שיקרה- שאול זועם על יהונתן. זאת ועוד.

מומלצים