empty label

הרב נעם וידר

דוד מוכיח ליהונתן ששאול רוצה להורגו

הרב נעם וידר

דוד כחבר טוב מבהיר ליהונתן מה המצב, ונעזר בהיכרות הנרחבת שלו עם שאול על מנת להוכיח ליהונתן שאביו רוצה להרוג אותו, את דוד. לדוד ברור שזהו המצב, אך יהונתן סובר שהמצב שונה. זאת ועוד...

מומלצים