empty label

הרב מרדכי וולנוב

דין אדם ששח באמצע קריאת מגילת אסתר

הרב מרדכי וולנוב

האם אדם שדיבר באמצע קריאת המגילה יצא ידי חובתו? מה העניין לקרוא את עשרת בני המן בנשימה אחת? ולמה יש פסוקים שכל הקהל אומר ביחד עם הקורא?

מומלצים