empty label

הרב דני לביא

האדם עץ השדה - משמעות התהליכים

הרב דני לביא

"כי האדם עץ השדה". אדם מלשון אדמה. כמו עץ שצומח - לדברים לוקח זמן לקרות. יש חשיבות לתהליך ולהדרגתיות שבה קורים התהליכים. צריך לתת לדברים זמן לקרות. דווקא לבדוק כל הזמן אם כבר התקדמנו - זה רק תוקע ומעכב את התהליך. אי אפשר כל רגע לפתוח את התנור ולבדוק אם העוגה מוכנה. צריך לתת זמן, בנחת, ולשמוח בתהליך הצמיחה, ולא לצפות לתוצאות מיידיות. ט"ו בשבט חל דווקא כשהעצים ריקים מעלים ופרחים. בתקופה הזאת העצים רק מתחילים את תהליך הצמיחה, ודווקא אז החגיגה. הועבר ב"זום" לישיבת אלון מורה הנמצאת בבידוד, מוצאי ט"ו בשבט תשפ"א.

מומלצים