empty label

הרב נתניאל חייט

הערכים הם שורשי האדם וצריך לצאת איתם החוצה

הרב נתניאל חייט

"האדם עץ השדה". מה אצל האדם מקביל לשורשי העץ? השורשים הם מה שדרכו העץ יונק ומקבל את הכוחות שלו. אצל האדם אלה הערכים והעקרונות שאותם הוא יונק ולאורם הוא חי. המטרה שלנו היא לא להישאר בערכים אלא להוציא אותם החוצה ולפעול אותם. השורשים מכוסים באדמה כדי להדגיש לנו שהם לא המטרה. בנוסף, השורשים יודעים להתמודד טוב מאוד עם סלעים והם מצליחים לפרוץ אותם, ודווקא כשהם נתקלים בפסולת לכאורה קלה כמו שקיות ניילון ופלסטיק - אז הם מסתבכים. ככה גם עם הערכים - קל למסור את הנפש ולעשות מעשים גדולים, הקושי הוא דווקא עם היצרים וההתמודדויות הקטנות והיומיומיות. הועבר ב"זום" לישיבת אלון מורה הנמצאת בבידוד, מוצאי ט"ו בשבט תשפ"א.

מומלצים