empty label

הרב דני לביא

עבודה בארץ ישראל

הרב דני לביא

כששואלים "כמה לעבוד?" - ארץ ישראל משנה את כל התמונה. אם העבודה בה אני עובד היא חלק מיישוב הארץ וקיומנו בה - התשובה תהיה שונה לחלוטין. כשהעבודה היא חלק מתיקון העולם זה משנה את כל כללי המשחק.

מומלצים