empty label

הרב דני לביא

איך החרדים מתמודדים עם המקורות בשבח המלאכה?

הרב דני לביא

אחרי שלמדנו כ"כ הרבה על חשיבות וערך המלאכה איך יכול להיות שעדיין יש תפיסות ופסיקות אחרות? איך החרדים, למשל, מתמודדים עם זה?

מומלצים