empty label

הרב אליעזר קשתיאל

שתי בחינות במתן תורה

הרב אליעזר קשתיאל

ההבדל המיוחד בין עשרת הדיברות לבין שאר המצוות הוא שאת עשרת הדיברות הקב"ה אומר לנו ואנחנו מתבטלים אליו, ובשאר המצוות - אנחנו מתקדמים רוחנית מצד האדם, על ידי קיומם. בהמשך הפרק - הסבר על מחלוקת האמוראים כמה ואילו דיברות היו כתובות על כל לוח בלוחות הברית. תפארת ישראל, פרק ל''ה. הועבר ב"זום", שבט תשפ"א.

מומלצים